Vyšší odborná a střední průmyslová škola ve Volyni je jedinou střední školou v České republice zaměřenou čistě na výuku zpracování dřeva. Její výrazná podoba vznikla ve třicátých letech, kdy se rozhodli místní zastupitelé rozšířit stávají školu pro řemeslníky.  Architekti Ing. Vladimír Wallenfels a Ing. arch. František Fiala navrhli rozsáhlý komplex budov inspirovaný funkcionalismem a německým Bauhausem.

Autoři nechali postavit lešení s dokonalou kulisou, aby zadavatele a místní přesvědčili, že stavba nezničí ráz pošumavské krajiny. Od té doby prošlo branami této renomované školy v oboru zpracování dřeva a stavebnictví více než dvanáct tisíc absolventů. Od záři bude do ní chodit i nejmladší z truhlářského rodu Tesařů syn Zbyněk. Vybral si obor – Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce.