Projekt NÁKUP NOVÉ FORMÁTOVACÍ PILY VE SPOLEČNOSTI Interiéry Tesař TTK s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. Záměrem projektu je rozšíření stávající výrobní kapacity společnosti a modernizace výroby.